Chuẩn đầu ra các ngành Sư phạm Hóa học đào tạo giáo viên trung học phổ thông

CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH SƯ PHẠM HÓA HỌC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Đơn vị phụ trách đào tạo : Khoa Hóa học
Tên ngành đào tạo : Sư phạm hóa học
Trình độ đào tạo : Đại học

Tiêu chuẩn 1: PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC
Mô tả chuẩn: Có phẩm chất chính trị tốt, thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân và có phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của nhà giáo

Tiêu chuẩn 2: NĂNG LỰC TÌM HIỂU NGƯỜI HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC
Mô tả chuẩn: Có kiến thức, kỹ năng tìm hiểu người học và môi trường giáo dục để dạy học và giáo dục phù hợp

Tiêu chuẩn 3: NĂNG LỰC GIÁO DỤC
Mô tả chuẩn: Có kiến thức, kỹ năng tổ chức quá trình giáo dục nhằm phát triển toàn diện nhân cách người học

Tiêu chuẩn 4: NĂNG LỰC DẠY HỌC
Mô tả chuẩn: Có kiến thức, kĩ năng đáp ứng yêu cầu dạy học môn học trong chương trình giáo dục THPT 

Tiêu chuẩn 5: NĂNG LỰC GIAO TIẾP
Mô tả chuẩn: Có kiến thức, kỹ năng giao tiếp để thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học và giáo dục

Tiêu chuẩn 6: NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC
Mô tả chuẩn: Có kiến thức, kỹ năng đánh giá trong giáo dục THPT

Tiêu chuẩn 7: NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI
Mô tả chuẩn: Có kiến thức, kỹ năng hoạt động xã hội

Tiêu chuẩn 8: NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP
Mô tả chuẩn: Có kiến thức, kỹ năng tự đánh giá, tự học và nghiên cứu khoa học

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
a/ Có thể làm công tác giảng dạy Hóa học tại các trường THPT, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trong cả nước.
b/ Có thể làm công tác giảng dạy Hóa học tại các trường đại học và cao đẳng trong cả nước nếu đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về trình độ và năng lực cao hơn.
c/ Có thể làm công tác nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu giáo dục.
d/ Có thể làm chuyên viên và quản lí tại các bộ phận ở các trường học, các cơ sở quản lí giáo dục, các cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với chuyên môn. 
Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Hóa học thuộc trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng ngoài 8 tiêu chuẩn được nêu ở phần trên cần phải đáp ứng thêm yêu cầu về sức khỏe và hình thể:
a/ Có đủ sức khỏe để có thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ liên quan đến chức danh giáo viên bậc THPT. Không bị các bệnh truyền nhiễm và bệnh xã hội như lao, phong, tâm thần v.v…
b/ Không nghiện ma túy và các chất hướng thần khác.
c/ Có ngoại hình bình thường, không có dị tật có thể gây ảnh hưởng đến công tác giảng dạy.
d/ Không bị điếc hoặc nói lắp có thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ giảng dạy.
Chia sẻ bài viết :