Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

DANH MỤC CÔNG TRÌNH NCKH CỦA SINH VIÊN
NĂM 2013 - 2014

TT
Tên công trình
Sinh viên thực hiện
Lớp
Người hướng dẫn
1
Chuyển Berberin không tan thanh dung dịch thuốc berberin
Trần Thị Kim Ánh
10CHD
ThS. Phạm Văn Vượng
3
Chiết xuất và xác định chỉ số của dầu đà điểu
Nguyễn Thị Thảo Nguyên
10CHD
ThS. Phạm Văn Vượng
4
Đánh giá chất l­ượng một số chế phẩm chứa vitamin C sản xuất trong nước l­ưu hành trên thị tr­ường
Võ Thị Thu Trang
10CHD
ThS. Đỗ Thị Thúy Vân
5
Nghiên cứu ứng dụng chiết pha rắn để định lượng vitamin D trong syro thuốc Patarvit bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao
Phan Hà Thị Vui
Dương Xuân Quỳnh
10CHD
ThS. Đỗ Thị Thúy Vân
6
Kiểm nghiệm tiêu chuẩn cho dược liệu cây Hoàng Đằng
Nguyễn Ngọc Vũ Ngân
10CHD
ThS. Đỗ Thị Thúy Vân

7
Kiểm nghiệm tiêu chuẩn cho dược liệu cây chó đẻ thân xanh
Vương Thị phương Hạnh
10CHD
ThS. Đỗ Thị Thúy Vân
8
Khảo sát thành phần hóa học của quả chuối hột
Bùi Thanh Xuân
10CHD
ThS. Đỗ Thị Thúy Vân
9
Khảo sát thành phần hóa học của cà gai leo
Nguyễn Thi Sơn
10CHD
ThS. Đỗ Thị Thúy Vân
10
Nghiên cứu khảo sát các yếu tố ảnh hưởng quy trình tinh chế pectin từ vỏ quả bứa
Huỳnh Thị Bích Liên
10CHD
ThS. Trần Thị Diệu My
11
Nghiên cứu khảo sát các yếu tố ảnh hưởng quy trình tinh chế pectin từ lá bứa
Phan Thị Hiếu
10CHD
ThS. Trần Thị Diệu My
12
Nghiên cứu thành phần hoá học của lá cây lô hội ở quận Liên Chiểu
Nguyễn Thị Như Ngọc
10CHD
ThS. Phan Thảo Thơ
13
Nghiên cứu thành phần hoá học của rể cây lô hội – quận Liên Chiểu
Nguyễn Thị Hải Vân
10CHD
ThS. Phan Thảo Thơ
14
Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần hóa học trong dịch chiết n-hecxan, etylaetat của hạt quả Lekima và thử hoạt tính sinh học
Vũ Thị Huyền
10CHD
PGS.TS. Lê Tự Hải
15
Nghiên cứu chiết tách rutin từ hoa hòe
Cao Thị Thanh Trang
10CHD
TS. Vũ Thị Duyên
16
Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần của lá cây ráy Quảng Nam
Nguyễn Thị Nga
10CHD
GS.TS. Đào Hùng Cường
17
Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần của thân cây ráy Quảng Nam
Hà Thị Nỡ
10CHD
GS.TS. Đào Hùng Cường
18
Nghiên cứu chiết tách, phân lập, xác định công thức cấu tạo hoạt chất chống ung thư Lupeol từ nhựa dầu rái
Nguyễn Thị Lệ
10CHD
GS.TS. Đào Hùng Cường
19
Nghiên cứu chiết tách curcumin từ cây nghệ Lào bằng dung môi hữu cơ
Nguyễn Thị Như Ngọc
10CHD
GS.TS. Đào Hùng Cường
20
An toàn trong sử dụng Hoá chất, thuốc đến sức khoẻ
Phùng Minh Huy Thanh
10CHD
ThS. Trần Thị Ngọc Bích
21
Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học cây chùm ruột
Nguyễn Thị Bích chi
Nguyễn Thị Phượng
Trương Trị Vương Mão (BS)
11SHH
Trần Mạnh Lục
22
Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học lá thầu dầu
Phan Thị Liên
Trần Dương Dạ Thảo
Nguyễn Thị Yến (BS)
11SHH
Trần Mạnh Lục
Chia sẻ bài viết :