Dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường

+ Lĩnh vực phân tích hóa học
- Phân tích các mẫu hóa chất, phân bón phục vụ các công ty trong Tổng công ty Hóa chất Việt Nam;
- Phân tích các mẫu đất, đá, quặng cho các đơn vị địa chất;
- Phân tích một số độc tố, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng trong thực phẩm;
- Phân tích giám định hàng hóa xuất nhập khẩu cho các công ty giám định trong và ngoài nước;
- Phân tích các loại mẫu nước: nước ngầm, nước thải, nước mặt, nước biển, nước uống đóng chai…
+ Lĩnh vực môi trường
- Phân tích đánh giá chất lượng môi trường không khí, nước, đất, chất thải rắn…;
- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường;
- Quan trắc, giám sát môi trường đường giao thông và các loại hình sản xuất, dịch vụ;
- Nghiên cứu, tư vấn công nghệ, thiết kế và triển khai hệ thống xử lý môi trường cho nhiều nganh nghề khác nhau.
+ Nghiên cứu và triển khai
- Soạn thảo các tiêu chuẩn Việt Nam về lĩnh vực phân tích chất lượng sản phẩm ngành hóa, các tiêu chuẩn ngành thuộc Tổng công ty Hóa chất Việt Nam;
- Hướng dẫn nghiên cứu sinh ngành hóa chất phân tích, hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho các sinh viên ngành hóa phân tích và công nghệ môi trường;
- Nghiên cứu sản xuất và cung cấp các bộ xét nghiệm nhanh hiện trường đối với một số chỉ tiêu trong nước.

Mọi chi tiết xin mời liên hệ:
Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Nhà B1 - 459 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: 05113 733 327 - Email: khoahoadhspdn@gmail.com
Chia sẻ bài viết :