GIỚI THIỆU CHI BỘ KHOA HÓA HỌC

CHI BỘ KHOA HÓA HỌC

1. CHI ỦY
2. DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN


STT

Họ và tên


Email/Số điện thoại

Ghi chú
1
Phạm Thị Hà
SĐT:   0914273329
Bí thư
2
Ngô Thị Mỹ Bình
SĐT: 0984556938
Phó bí thư
3
Đỗ Thị Thúy Vân
SĐT: 0983499323
Chi ủy viên
4
Đào Hùng Cường
SĐT: 0905820390
Đảng viên
5
Trần Thị Ngọc Bích
Email: Đang cập nhật
SĐT: 0905266191
Đảng viên
6
Trần Mạnh Lục
SĐT: 0903575456
Đảng viên
7
Nguyễn Bốn
SĐT: 0905654097
Đảng viên
8
Nguyễn Thị Hường
SĐT: 0905888716
Đảng viên
9
Võ Thị Kiều Oanh
SĐT: 0905095036
Đảng viên
10
Đặng Thị Minh
Email: Đang cập nhật
SĐT: 0982466932
Đảng viên
11
Đào Văn Dũng
SĐT: 0985268988
Đảng viên
12
Nguyễn Đình Chương
SĐT: 01668410057
Đảng viên
13
Nguyễn Minh Hiền
Email: Đang cập nhật
SĐT: 0904906034
Đảng viên
14
Trần Đức Mạnh
SĐT: 01223885371
Đảng viên
15
Trần Thị Diệu My
SĐT: 0985407249
Đảng viên
16
Nguyễn Thị Thu Hồng
SĐT: Đang cập nhật
Đảng viên
17
Nguyễn Bá Trung
SĐT: 0905188257
Đảng viên
Chia sẻ bài viết :