Hình ảnh hoạt động khoa Hóa họcKỶ NIỆM NGÀY 20/11/2013


HỘI THẢO HÓA DƯỢC TOÀN QUỐC 2012


OLYMPIC HÓA HỌC TOÀN QUỐC 2012


KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN NĂM 2012


LỄ KỶ NIỆM 20/11/2012


GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ 2012-2013


KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN NĂM 2012


LỄ KỶ NIỆM 20/11/2012


GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ 2012-2013

Chia sẻ bài viết :