Hội cựu sinh viên, học viên khoa Hóa học

HỘI CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN KHOA HÓA HỌC

Sau hơn 13 năm thành lập, khoa Hóa đã đào tạo hàng trăm Giáo viên Trung học Phổ thông, Cử nhân Phân tích Môi trường, Cử nhân Quản lý Môi trường và Cử nhân Hóa dược cho khu vực Miền Trung – Tây Nguyên và các địa bàn khác trên khắp cả nước; đảm bảo chất lượng, uy tín và được xã hội thừa nhận. Nhằm tập hợp, khẳng định vị trí, vai trò và trách nhiệm của đội ngũ cựu sinh viên, học viên trong công cuộc xây dựng và phát triển nhà trường nói chung và khoa Hóa nói riêng. Nay, khoa Hóa - trường Đại học Sư phạm quyết định thành lập một tổ chức nhằm tập hợp các cựu sinh viên, học viên đã từng học tập, nghiên cứu và làm việc tại khoa.
>
Tên gọi: HỘI CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN KHOA HÓA
Mục tiêu:
- Tập hợp các thế hệ cựu sinh viên, học viên đã từng học tập và làm việc tại khoa Hóa, trường Đại học Sư phạm để cùng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, thông qua đó góp phần bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn trong quá trình hoạt động của từng cá nhân,
- Phát huy thế mạnh của từng thành viên vào quá trình xây dựng và phát triển khoa, thông qua đó mở rộng tinh thần kết nối, tập hợp đội ngũ trí thức đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển của khoa và nhà trường.
Nguyên tắc hoạt động:
Hoạt động của Hội cựu sinh viên, học viên khoa Hóa trên cơ sở tự nguyện, tự quản, dân chủ, đoàn kết, hợp tác, bình đẳng phối hợp thống nhất hành động.
Chức năng:
- Thông tin cho Ban Chủ nhiệm khoa về các hoạt động liên quan đến cựu sinh viên của khoa
- Điều hành các hoạt động của cựu sinh viên, học viên.
Nhiệm vụ:
- Tập hợp, lưu trữ và cập nhật thông tin về cựu sinh viên, học viên,
- Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Hội, 
Tổ chức và phối hợp thực hiện các hoạt động nhằm cải tiến chương trình đào tạo, tư vấn ngành nghề đào tạo, tiếp nhận sinh viên thực tập, thực tế và hỗ trợ giải quyết việc làm cho sinh viên,
- Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị với khoa và nhà trường về những chủ trương, chính sách và những vấn đề liên quan đến hoạt động của cựu sinh viên, học viên,
- Tạo điều kiện cho các cựu sinh viên, học viên tham gia cống hiến, đóng góp vào những chủ trương, chiến lược hoạt động của trường thông qua hình thức sinh hoạt chủ yếu là các diễn đàn; tổ chức các hoạt động xã hội, họat động tình nguyện cho cựu sinh viên, học viên.

Quyền hạn

- Đề xuất các ý kiến của cựu sinh viên, học viên liên quan đến chiến lược và định hướng phát triển của khoa,
- Đề xuất hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động,
- Được sử dụng cơ sở vật chất của trường cho các hoạt động của Hội,
- Đề xuất khen thưởng các cựu sinh viên, học viên có đóng góp tích cực cho hoạt động của Hội.
Hội viên
Là các cựu sinh viên, học viên đã từng học tập và làm việc tại khoa Hóa, trường Đại họcSư phạm Đà Nẵng đều có thể tự nguyện đăng ký tham gia vào tổ chức của Hội cựu sinh viên của khoa.
Cơ cấu Tổ chức:
Chủ tịch: Đào Văn Dũng
Phó Chủ tịch: Nguyễn Đình Chương

Thông tin liên hệ:

HỘI CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN KHOA HÓA HỌC
459 Tôn Đức Thắng, P. Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 
ĐT: 05113 733 327
Chia sẻ bài viết :