Khung chương trình đào tạo thạc sĩ: Chuyên ngành Hóa hữu cơ

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ
Chuyên ngành: Hóa hữu cơ

MÃ SỐ MÔN HỌC
TÊN MÔN HỌC
KHỐI LƯỢNG (TC)
Phần chữ
Phần số
TỔNG SỐ
LT
TH,TN
CÁC MÔN CHUNG
8
8Triết học
4
4Ngoại ngữ
4
4

CÁC MÔN HỌC BẮT BUỘC
23
23Các phương pháp phân tích quang phổ và điện hóa
2
2Các phương pháp phân tích sắc ký
2
2Phương pháp quang phổ phân tử
2
2Phương pháp phổ cộng hửong từ hạt nhân và phổ khối lượng
2
2Hóa lượng tử
2
2Cấu trúc hợp chất hữu cơ
2
2Cơ chế phản ứng hữu cơ
2
2Phản ứng chuyển hóa hợp chất hữu cơ
2
2Bảo vệ và chuyển vị nhóm chức hữu cơ
2
2Hợp chất màu hữu cơ
2
2Hương liệu và tinh dầu
2
2Phương pháp NCKH chuyên ngành
1
1

CÁC MÔN TỰ CHỌN
13
13Hóa học phức chất hữu cơ
2
2Mô hình hóa thực nghiệm
2
2Hợp chất thiên nhiên
2
2Enzym
2
2Rây phân tử và vật liệu hấp phụ
2
2Xúc tác hữu cơ
2
2Thực nghiệm phân tích hữu cơ bằng công cụ
1
1Thí nghiệm phân tích sắc ký
1

1


Hóa học monome
2
2Tương tác orbital và ứng dụng hóa lượng tử trong hóa hữu cơ
2
2Cơ sở các quá trình trong công nghệ hóa học
2
2Hóa hữu cơ môi trường
2
2Tổng hợp các chất hữu cơ bằng phương pháp vi sinh
2
2

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
11
11

TỔNG KHỐI LƯỢNG ĐÀO TẠO
55
55

Chia sẻ bài viết :