Kế hoạch làm việc với giáo sư Wim Dehaene – Đại học Leuven– Vương Quốc BỉĐược sự đồng ý của Ban giám hiệu về việc đón tiếp Giáo sư Wim Dahean – Đại học Leuven – Vương Quốc Bỉ theo tờ trình ngày 31 tháng 10 năm 2013. Nay khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng xây dựng kế hoạch làm việc với Giáo sư Wim Dahean cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: Từ ngày 12/01/2014 đến ngày 16/01/2014
- Địa điểm: Phòng khách, phòng Hội thảo tầng 3 nhà A5 - Trường Đại học Sư phạm và khoa Hóa - trường Đại học Sư phạm
2. Thành phần tham dự: - Đại diện Ban Giám hiệu, Phòng Khoa học SĐH & HTQT, Cán bộ và sinh viên Khoa Hóa.
3. Nội dung, chương trình làm việc:
- Xúc tiến về việc hợp tác mở chương trình tiên tiến ngành Hóa dược
- Xúc tiến thành lập nhóm Giáo sư để làm việc cho công tác Đào tạo cán bộ và sinh viên sau này
- Chương trình làm việc (Có chương trình kèm theo)
Chia sẻ bài viết :